Traffic Exchange

Saturday, 28 September 2013
Share/Bookmark

Da Israr Atal Khkule shairi

Da Angoor botay pa chopaal ba che rakhoor wo dalta..
yawa koota me wa da khato daa me koor wo dalta..

da kali myanz ke yaw jumat wo pa shareeka zamung..
na jang jagara..na geela na ba peghor wo dalta..

dagha da toot wona che khkari da khandaro myanz ke..
da mu hujra wa hara shpa ba tang takoor wo dalta.

saada jwandun wo da dunya lalach ba na wo pake.
da zroono mena wa har kas da bal kas roor wo dalta..

tanoor ba yaw lamba kedo dalta pa tool kali ke.
peghle ba toole te rataw we jor ba shor wo dalta..

da wran godar ba tal abad wo pa mastai da juno.
mung ba pa kor ke awredo da bangro shor wo dalta..

hagha speengeere masharan ba pa jergo kenastal.
drane khabare da pukhto somra zor wo dalta

"ATALA" somra ba khwage we da mangi uba me..
garwanj ba dak wo pa mango jaam ba naskoor wo dalta.

Courtesy

HitLeap - Traffic Exchange

No comments:

Post a Comment